Zintegrowana terapia składa się z czterech rodzajów działań

face

WSPÓŁPRACA
Z LEKARZEM

food

WSPÓŁPRACA
Z DIETETYKIEM

face

WSPÓŁPRACA
Z PSYCHOLOGIEM

face

WSPÓŁPRACA
Z FIZJOTERAPEUTĄ

Współpraca z lekarzem

Nawaga i otyłość to groźne choroby cywilizacyjne, zwiększające ryzyko groźnych dla zdrowia i życia powikłań i chorób towarzyszących, o których chorzy mogą nie wiedzieć. Skuteczna terapia otyłości nie może konfliktować z ogólnym stanem zdrowia i dlatego zawsze powinien uczestniczyć w niej lekarz.

W Poradni Zdrowego Żywienia INTEGRAmed współpraca zaczyna się od zadbania o gruntowną diagnozę i wszechstronne poznanie pacjenta. Lekarz ocenia stan zdrowia i szuka organicznych przyczyn nadmiernej masy ciała lub czynników przeszkadzających w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Wykonuje także specjalistyczne badanie składu ciała, rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i ocenia wiek metaboliczny. W razie potrzeby wystawia skierowanie na dodatkowe badania specjalistyczne i dobiera odpowiedni panel badań laboratoryjnych. Na podstawie uzyskanych informacji lekarz ustala, jaki program utraty wagi będzie najbardziej skuteczny i odpowiadający ogólnemu stanowi zdrowia, a także dobiera właściwe leki i suplementy.

Współpraca utrzymuje się przez cały czas terapii – lekarz na bieżąco monitoruje stan zdrowia i postępy w odchudzaniu, a kiedy zajdzie potrzeba modyfikuje plan oraz dietę.

Doctor Giving Advice On Healthy Diet

Women with wegetables

Współpraca z dietetykiem

Dietetyk zbiera szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy, dokonuje oceny dotychczasowych nawyków żywieniowych, podejmowanych prób dietetycznych, tendencji do tycia oraz nietolerancji żywieniowej w rodzinie i wskazuje popełniane przez nas błędy. Na postawie zebranych informacji ustalany jest indywidualny plan żywieniowy oraz opracowany plan działania dla konkretnej osoby. Dietetyk bierze pod uwagę:

  • preferencje żywieniowe
  • parametry ciała (wzrost, waga, wiek, wymiary)
  • problemy zdrowotne
  • aktywność fizyczna
  • budowa ciała (somatotyp)
  • zlecone przez lekarza wyniki badań
  • rodzaj pracy
  • ilość snu

Współpraca z psychologiem

Tym, co wyróżnia terapię nadwagi i otyłości w Poradni Zdrowego Żywienia INTEGRAmed, jest mocny akcent położony na pracę psychoterapeutyczną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na pierwszym spotkaniu psycholog przeprowadza wywiad dotyczący historii życiowej, wyobrażeń o wadze i żywieniu oraz poucza pacjentów na temat różnych aspektów terapii – automonitoringu, diety, ćwiczeń oraz bilansu energetycznego. Na drugiej sesji pacjenci wykonują złożony test psychometryczny, mający na celu wyłonienie obszarów konfliktowych. Praca terapeutyczna zaczyna się od trzeciego spotkania.

Pierwsza faza terapii polega na wsparciu w stopniowej redukcji wagi. Pacjenci uczą się wyznaczać sobie realistyczne cele, zarówno te związane bezpośrednio z wagą, jak i główne cele życiowe, często niesłusznie odwlekane do czasu redukcji wagi. Pracujemy także nad zmianą szkodliwych nawyków żywieniowych, jak jedzenie na stojąco, jedzenie o niewłaściwych porach oraz kompulsywne sprawdzanie wagi. Ważnym wątkiem jest poznanie i przepracowanie znaczenia otyłości w historii rodzinnej i w systemie poznawczym pacjenta.

W drugiej fazie terapii skupiamy się na podtrzymywaniu osiągniętej wagi, czemu towarzyszy nauka samokontroli emocjonalnej i logicznego rozwiązywania problemów, a także dalsze szkolenie w zakresie skutecznego automonitoringu i prowadzenia bilansu energetycznego. Zwieńczeniem terapii jest wypracowanie indywidualnego planu samodzielnego utrzymania prawidłowej wagi w różnych sytuacjach życiowych.

Teenager talking about her problems during therapy

Fat man with a blank paper isolated on a white background

Współpraca z fizjoterapeutą

Otyłość z natury rzeczy utrudnia poruszanie się i znacznie nadwyręża narząd ruchu, zmuszony do radzenia sobie z ekstremalnymi obciążeniami. Na to, w jakiej kondycji znajduje się organizm i jakiego rodzaju ćwiczenia mogą pomóc terapii, a jakie mogłyby zaszkodzić, wpływa wiele czynników.

Współpraca z fizjoterapeutą zaczyna się od zebrania obszernego wywiadu na temat historii aktywności fizycznej i uprawianych sportów, prowadzonego trybu życia oraz ewentualnych urazów i kontuzji. Mając komplet informacji fizjoterapeuta edukuje pacjenta na temat przyjmowania prawidłowej pozycji siedzącej oraz programu 10 000 kroków, który trwać będzie przez cały czas terapii. Postępy w realizacji programu mierzone będą dzięki zastosowaniu analizatorów dziennej aktywności fizycznej. W toku dalszych spotkań z fizjoterapeutą wprowadzane będą kolejne ćwiczenia fizyczne – zaczynając od rozciągających i rozgrzewkowych zajęć aerobowych, przez ćwiczenia z przyrządami takimi jak piłka, taśma i guma, po umiarkowane ćwiczenia siłowe.

Zależy nam na tym aby nie przeciążać pacjentów nadmiernie intensywnymi ćwiczeniami w czasie trwania terapii, ale wykształcić nawyk regularnej aktywności fizycznej, który utrzyma się po zakończeniu współpracy.

Plan terapii

1. Część diagnostyczna

Pracę zaczynamy od poznania pacjentów i problemów, z jakimi do nas przychodzą. Pierwsze spotkania z lekarzem i psychologiem mają formę wywiadu, pozwalającego wyłonić towarzyszące otyłości ,problemy medyczne i psychiczne. Określamy skład ciała, a w zależności od potrzeby lekarz zleca odpowiednie badania.

2. Zintegrowana terapia – faza 1

W pierwszej fazie terapii skupiamy się na systematycznym spadku wagi. Intensywna praca z psychologiem pomaga lepiej zrozumieć własne emocje, zbudować silną motywację i pozbyć się złych nawyków żywieniowych. Redukcja wagi odbywa się na drodze przestrzegania diety dostosowanej przez lekarza medycyny żywieniowej oraz stopniowego wprowadzania ćwiczeń ruchowych.

3. Zintegrowana terapia – faza 2

W drugiej fazie terapii otyłości podstawowym celem jest utrzymanie osiągniętej masy ciała oraz nabycie praktycznych umiejętności, które pozwolą skutecznie zachować ją w różnych sytuacjach życiowych. Pojawia się więcej systematycznej aktywności fizycznej oraz praca w grupie. Kontynuujemy terapię behawioralno poznawczą oraz pracę z osobistymi analizatorami aktywności fizycznej.

Skontaktuj się z nami i umów się na pierwszą wizytę!

[contact-form-7 id=”7905″ title=””]

[/contact-form-7]

12 422 21 27

+48 531 609 140

poradnia@integramed.pl

Poradnia Zdrowego Żywienia Integramed

Plac Świętego Ducha 3

31-023 Kraków