1. Autorska metoda leczenia otyłości – pełna opcja
W procesie leczenia otyłości stosujemy autorską metodę, która dzieli się na dwa okresy:
– aktywny (pierwsze 3 miesiące),
– stabilizacyjny (kolejne miesiące).

1 MIESIĄC TERAPII:
Pakiet 12 spotkań/mc – 1200 zł, (w tym: 2 wizyty u lekarza, 2 wizyty u dietetyka i skierowanie na bezpłatne badania laboratoryjne, 4 sesje psychologiczne, 4 spotkania z fizjoterapeutą)

  • Wizyty lekarskie (wywiad zdrowotny, badanie masy i składu ciała – analizator Tanita, zlecenie badań laboratoryjnych, w celu wykluczenia ewentualnych chorób – badania wykonane w punktach pobrań Diagnostyki – bezpłatne, omówienie wyników badań laboratoryjnych, diagnoza i analiza problemu)
  • Wizyty dietetyczne (wywiad żywieniowy, ustalenie wstępnego programu żywieniowego, indywidualny plan żywieniowy)
  • Spotkania z psychologiem mają na celu wsparcie i zmotywowanie pacjenta do całkowitej i trwałej zmiany nawyków żywieniowych, a także odbudowanie poczucia własnej wartości, przepracowanie problemów mających negatywny wpływ na terapię, wzmocnienie silnej woli i kontrolę emocji.
  • Spotkania z fizjoterapeutą (wprowadzenie programu 10000 kroków – analizator dziennej aktywności fizycznej, indywidualnie dobrane ćwiczenia – zajęcia aerobowe, zajęcia z przyrządami: piłka, guma, taśma, umiarkowane ćwiczenia siłowe)

2-3 MIESIĄC TERAPII:
Pakiet 10 spotkań/mc – 1000 zł, (w tym: 2 wizyty u dietetyka, 4 sesje psychologiczne, 4 spotkania z fizjoterapeutą)

KOLEJNE MIESIĄCE TERAPII:
harmonogram leczenia ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta (zalecane: 2 sesje psychologiczne, 1 wizyta lekarska/dietetyczna, zajęcia z fizjoterapeutą – indywidualnie)
Cena: 90 zł/wizyta
Wszyscy nasi Pacjenci objęci są opieką także po zakończeniu leczenia.


2. Konsultacje lekarskie dla pacjentów z nadwagą i otyłością

  • wizyta: wywiad zdrowotny, badanie fizykalne, wywiad żywieniowy, badanie masy i składu ciała, zlecenie badań laboratoryjnych (ewentualna ocena dotychczasowych i dalsza diagnostyka), wydanie zaleceń żywieniowych. Cena: 150 zł/wizyta
  • wizyta kontrolna: kontrola postępów, omówienie badań laboratoryjnych, badanie fizykalne, ocena masy i składu ciała. Cena: 100 zł/wizyta

3. Konsultacje lekarskie – dr n. med. Katarzyna Cyganek (specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii)
indywidualne konsultacje (zaburzenia metaboliczne, leczenie chorych z cukrzycą oraz cukrzycą ciążową, leczenie otyłości, szczególnie otyłość olbrzymia)
Cena: 200 zł/wizyta


4. Konsultacje dietetyczne
indywidualne konsultacje – zalecenia i plan żywieniowy, poradnictwo w chorobach cywilizacyjnych, niedożywienie, ciąża, diety eliminacyjne*, diety specjalistyczne
Cena: 100 zł/wizyta
*w przypadku skomplikowanych diet eliminacyjnych cena do 500 zł


5. Konsultacje psychologiczne
wspieramy, motywujemy i inspirujemy do zmiany nawyków żywieniowych, przezwyciężania kryzysów, uzyskania wewnętrznej równowagi i harmonii w codziennym życiu
Cena: 100 zł/wizyta


6. Konsultacje fizjoterapeutyczne
wizyta: indywidualnie dobrane ćwiczenia – zajęcia aerobowe, zajęcia z przyrządami: piłka, guma, taśma, umiarkowane ćwiczenia siłowe
Cena: 100 zł/wizyta