Zalecany program ćwiczeń dla pacjentów otyłych o określonej częstotliwości wykonywania, intensywności i czasie trwania będzie wykonywany pod warunkiem odpowiedniego umotywowania pacjenta. U wielu otyłych istnieje szereg barier i aby osiągnąć sukces, należy zawsze indywidualnie dopasowywać strategię postępowania.

2184918-spacer-z-psem-900-668

Do głównych tego typu barier należą:

  • niechęć do intensywnego wysiłku
  • skrępowanie udziałem w grupowych zajęciach
  • brak wsparcia rodziny, otoczenia
  • fizyczne i psychiczne poczucie nadmiaru masy ciała
  • brak czasu, sprzętu, miejsca do wykonywania ćwiczeń
  • dolegliwości bólowe narządu ruchu
  • nieprzyjemne doświadczenia, skojarzenia z wysiłkiem fizycznym
  • niepowodzenia i porażki związane z aktywnością fizyczną w przeszłości.

Wszystkie te bariery mogą zostać pokonane dzięki dostatecznej motywacji pacjenta. Osoby otyłe muszą być psychicznie i fizycznie przygotowane do zalecanego im ogólnego zwiększenia aktywności fizycznej i ćwiczeń dodatkowych w czasie wolnym. Nie bez znaczenia jest rola lekarza POZ w motywowaniu pacjentów otyłych do zwiększenia aktywności fizycznej. Wyniki badania przeprowadzonego wśród otyłych pacjentów na Litwie w latach 2000–2005 pokazują, że na 3000 przebadanych lekarz zalecił zwiększenie aktywności fizycznej tylko jednej czwartej z nich. Osoby, które uzyskały zalecenia od lekarza, były bardziej skłonne ćwiczyć niż te, które tego zalecenia nie otrzymały. Pacjenci otyli oczekują od swoich lekarzy praktycznych wskazówek, jak mają ćwiczyć, choć często wstydzą się o to zapytać.

Należy robić wszystko, aby uświadomić osobom otyłym istotny wpływ ćwiczeń fizycznych nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim na dobre samopoczucie i zdrowie. Redukcja masy ciała już o 5–15% znacznie wpływa na zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób związanych z otyłością. Działania nakierowane na walkę z nadwagą i otyłością powinny być zatem wielokierunkowe. Muszą uwzględniać złożoność i wieloaspektowość problemu. Najnowsze dane dotyczące „epidemii otyłości” w Polsce są niepokojące. Około 20% dorosłych Polaków jest otyłych. W niektórych regionach kraju częstość otyłości sięga nawet 30–33%.

Poradnia INTEGRAmed posiada odpowiednie zaplecze oraz warunki umożliwiające osobom otyłym aktywność fizyczną, na którą składają się skomponowane i dobrane indywidualnie ćwiczenia przygotowane przez fizjoterapeutę. Warto zadbać o motywację, należy wspierać tych, którzy odczuwają lęk przed rozpoczęciem walki o swoje zdrowie, a często nawet – życie.

Tekst: Jadwiga Bryś (źródło: http://dieta.mp.pl)

2015 © Copyright - Created by Waynet

Szybki kontakt       12 429 64 14

Dietetyk Kraków | Komora Hiperbaryczna Kraków