• Gruntowna diagnoza – podstawą skutecznego leczenia otyłości jest rozpoznanie problemów; specjaliści INTEGRAmed dzięki przekrojowym badaniom medycznym i psychologicznym dowiadują się wszystkiego, co istotne, by zacząć efektywną terapię.
  • Motywacja do zmian – u chorych na otyłość występuje często syndrom wyuczonej bezradności; praca z terapeutą pomaga odnaleźć w sobie wiarę w możliwość wyleczenia i zbudować silną motywację do przestrzegania przyjętych zasad.
  • Zrozumienie swoich emocji – otyłość można rozpatrywać jak każdy inny nałóg; objadanie się jest działaniem mającym na celu poradzenie sobie z lękiem, wstydem, poczuciem winy i innymi negatywnymi emocjami; zrozumienie przyczyn swojego zachowania to nieodzowny krok do zmian.
  • Nauka nowych nawyków – w skutecznej terapii otyłości ważne jest to, by oduczyć się szkodliwych nawyków, np. napadowego objadania się, nocnego podjadania czy dojadania po dzieciach i zastąpić je innymi, sprzyjającymi redukcji masy ciała.
  • Indywidualna dieta – dobranie diety odpowiadającej indywidualnemu zapotrzebowaniu danego organizmu to odpowiedzialne, skomplikowane zadanie, którego nie należy przeprowadzać bez konsultacji z lekarzem medycyny żywieniowej; właściwie dobrana dieta pozwala na bezpieczną i skuteczną redukcję masy ciała, bez ryzyka rozwoju niedoborów oraz pogorszenia stanu ogólnego zdrowia.
  • Zbalansowane ćwiczenia – wiele wysiłków podejmowanych w celu zmniejszenia masy ciała opiera się na wyczerpujących ćwiczeniach fizycznych; chociaż stojąca za nimi motywacja jest nieraz godna podziwu, nieprzemyślane i zbyt wyczerpujące ćwiczenia mogą zaszkodzić nie przynosząc pożądanych efektów, nie są też rozwiązaniem dla każdego. W INTEGRAmed ćwiczenia są indywidualnie projektowane i monitorowane przez specjalistę.
  • Praca w grupie – umiejętność dzielenia się doświadczeniami to jedna z najbardziej przystosowawczych ludzkich cech; dzięki spotkaniu się z innymi ludźmi zmagającymi się z otyłością można nie tylko otrzymać wsparcie i zrozumienie, ale także spojrzeć na swój problem z nowej perspektywy.

My Healthy Veggies