Otyłość to krańcowy etap długotrwałego procesu. Niekorzystne zmiany są  logiczną konsekwencją popełnianych błędów. Najczęściej nie zauważamy szkodliwych mechanizmów stojących za nadmiernym, niekontrolowanym jedzeniem. Są one realne ale w dużej mierze nieświadome.

Jak stwierdziła jedna z naszych pacjentek po rozpoczęciu terapii: „teraz wiem, że zajadam nerwy”.

Długotrwałość procesu tycia doprowadza do utrwalenia, nieświadomych, szkodliwych mechanizmów. W wielu wypadkach zmiany dotyczą głębszych struktur osobowości: szkodliwych mechanizmów obronnych, dominacji struktur niedojrzałych, błędnych sposobów reagowania na zranienia i stresy. Samo podjęcie odchudzania jest objawem uruchomienia zdrowszych mechanizmów pacjenta. Aby osiągną pożądany efekt niezbędne jest zbudowanie zdrowej motywacji. Ale także dostęp do wewnętrznych mechanizmów wcielenia postanowień w życie.

Początek bywa trudny. Ale z całą stanowczością należy stwierdzić, że nie ma tak zaawansowanego etapu otyłości, aby nie było możliwe wyleczenie.

Do tego niezbędna jest pomoc psychologiczna. Wielu pacjentów rozpoczyna od zainteresowania nadwagą, aby pod kierunkiem i w asyście psychologa odkryć głębsze przyczyny swoich problemów. Budując bezpieczną relację terapeutyczną można nie tylko teoretycznie odkryć własne błędy i braki, lecz także zdrowy potencjał. To wymaga czasu. Zdecydowanie nie wolno go zmarnować na wycinkowe, błędne kroki.

Otyłość to także dramatyczna historia niepowodzeń pacjentów. Nie wynika to z jakichś tajemniczych sił. Najczęściej stoi za tym niewiedza co do własnej osoby i realnych mechanizmów kierujących naszymi reakcjami.

Proponujemy pomoc psychoterapetyczną dostosowaną do osobowości każdego pacjenta. To wymaga zbudowania skutecznej relacji terapeutycznej. Tylko wtedy możliwe jest bezpieczne samopoznanie, uporanie się z bezradnością, wstydem, złością i niecierpliwością. Psychoterapeuta proponuje, zachęca i towarzyszy w fascynującej podróży pacjenta w świat jego wewnętrznych problemów, stojących za utratą kontroli nad wagą. Celem tej podróży jest zdrowa redukcja wagi. Celem jest odkrycie własnych, niepowtarzalnych sposobów zdrowego żywienia. Celem jest osiągnięcie stanu fizycznego i psychicznego umożliwiającego zdrową aktywność we wszystkich dziedzinach życia: osobistego i społecznego ( w tym zawodowego).

Celem jest pewny i trwały efekt pozwalający po zakończeniu terapii na całkowitą samodzielność pacjenta.